Shop Mobile More Submit  Join Login
Lunar Isolation Pg 125 by TheDracoJayProduct Lunar Isolation Pg 125 by TheDracoJayProduct
--->>> Enjoying LIE? Support the DracoJay on Patreon!<<<---

<-Back / Next->

Chapter 4-> Start
Chapter 3.5-> Start
Chapter 3-> Start
Chapter 2.5-> Start
Chapter 2-> Start
Chapter 1.5-> Start
Chapter 1-> Start


Prove it.

------
Draco's Tumblr
TheDracoJayProduct YouTube

Special thanks to all my generous patrons. Thank you so much for your support!
Add a Comment:
 
:iconwerewolf700:
werewolf700 Featured By Owner Dec 30, 2016
Oh god, what a predicament!
Reply
:iconchaosdx1:
ChaosDX1 Featured By Owner Dec 29, 2016  Student General Artist
Tough call.

Total power and badassitude at the cost of... whatever it is the nightmare did to her before, or everypony dies.

...Okay when I say it that way maybe Luna should take that deal.
Reply
:iconlyrathelidragon:
lyrathelidragon Featured By Owner Dec 29, 2016  Hobbyist Digital Artist
USE YOUR HEART!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconcommander9:
COMMANDER9 Featured By Owner Dec 29, 2016
It begins
Reply
:iconfoldabotz:
foldabotZ Featured By Owner Dec 29, 2016  Hobbyist Photographer
The Empire Strikes Back - Yoda Icon "Anger, fear, aggression; the Dark Side of Harmony(or Magic) are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny, consume you it will, as it did before.
Emperor Palpatine Cackle Icon "Use the Dark Side of the Magic again and you will be able to save Equestria and your friends from certain death. Use your aggressive feelings. Let the hate flow through you!"
Reply
:iconjustjoeking:
JustJoeKing Featured By Owner Dec 28, 2016
Yeah, gurl. Ah triple dog dare ya..... >8)
Reply
:icondonaldbrent:
DonaldBrent Featured By Owner Dec 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
...yeah Luna... prove it!
Reply
:iconeqdbot:
EqDBot Featured By Owner Dec 28, 2016
This Deviation was featured in the following Equestria Daily Post www.equestriadaily.com/2016/12… Thank you for providing pony material for all of us to enjoy :)
(This bot is unofficial, it is NOT affiliated with Equestria Daily. If you do not wish to get these notifications anymore, please just block this account.)
Reply
:icondeathalchemist94:
DeathAlchemist94 Featured By Owner Dec 28, 2016  Hobbyist General Artist
:iconarthasplz::iconsays3plz:Ah... I see so much of myself in you, Luna. I'm interested to see what path you choose. Will you hold on to your precious light? Or will you forsake it like it has forsaken you?
Reply
:iconlunarloove:
LunarLoove Featured By Owner Dec 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
Oh no... I think I've fainted.
Stay Strong Luna!
--
This is getting reeeaally good!
Reply
:iconfotland42:
fotland42 Featured By Owner Dec 28, 2016
Ah, but what would a coward do? A coward would run. A coward would hide within the Nightmare, and wait for the danger to be destroyed. A coward would leave the Nightmare free reign so long as she kept that coward alive. Show me you are not a coward, Luna. Show me you are too brave to be driven by fear into a choice you know is wrong.
Reply
:iconemilou1985:
Emilou1985 Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
Wohoo, this story is getting good. I can't wait to see more.
Reply
:iconfarming101:
Farming101 Featured By Owner Dec 26, 2016
After reading all the dialogue on this page all I can think of is "Hello darkness my old friend." Great Job as usual.
Reply
:iconbronzesketch:
bronzesketch Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
I really like your use of Nightmare Moon here. I can see this going in one of two directions. Either Luna will take the offer and use dark magic or Nightmare moon pushing her in the right direction. I can't wait for more good job.
Reply
:iconcarno231:
carno231 Featured By Owner Dec 26, 2016  Student Writer
I̷̧͏g̡͜nơr̸͞͡a͏̴̛n͝ce͘,͝ ͟y͘͠o̶ų̀ s̛͏͡e̵e̡.̵͠ ͡͝I͏s͢ ͠a͡҉ ͏̸w̶̴a̛͡l͞l͏,̢̕ ̸i̕͢n͘͢͡ w̷h́͟i͘c̸h͏̶ s̴͠ep͜͏ar҉a͏̨̢tȩ́͜s͘͝ ͡͡oứr̨̛ ͜͠t̵̀͢r̴͟͞ùę̸ ̡n̡a͜t̶ú͜͞ŕe ̴͘͡w̡͘͞i͢ţ̴h ͏̡̢óų̛r̷͟s̶̶̡e҉̶͘l͘v͡e҉̛ś̸.͞ ͘A̷n͏̢d͏͞ ̢͢͟wi̵t̶͟ho̡͡u̴͢t̵ ͏i̴̸̴t͞ ̢̛w̢e ͢w͠o̢͟͟u̷̷l̴͠d͢҉'̷̴v̢͡e̴̡ ̧̀b̸̸̛e͘en̛ c̢ó̸mp͡l͝e̶̴t͢e͏̶͘.͟.̨.̷͢ ͏̶T̷̡h̀͡e̶͜ ̧͝o̧̕͢n̸l͠y̨ ̛͞͡t̷͡h̢i̡͞n̴͡g̢ ͜͠thà̕t̨͜ c̵a̴n͘ ͞w̴ea̸k̡e͝n̡ ̧̛҉ìt̶̸̢ ̷̸̶is͟͏͘ ̕͢A̴n̸͢͟g͏͏e͏̷̕r҉͏̧,̶͟͞ ̶͏a͢n̷̡d͏ ̷͏F͞e̷a̡͢r̛͘..͞.̵̵̛ A̧n͜҉d͠ ͠w̛͡͏í̕t̵̛h̡̧ ͞e̴̛͢v̛͜͞er̵̕y͘͏͞ ͜pu͢s҉h̢̡͜,͡ ̵͜t͟h̵e̢ ̶w̶͟a͞ll̶͘ ś̕t̷͏a̧͘r̸̢͜t̀s͡ ̶ć̶̨r̸͜u͘͝m̢b͝҉l͝͞i̡̧n̸g̵.҉͜.̷̴̀.̶ ̢S̢t̷̛́a͢r͘͢t̵̨s.̢..̸ ͘Ḑ̸͝e͝͞c̨a̵̴͠yin̕͠g̸, ̢̀͘pus̶̛hi̛n͢͡g̢̀ ͜u͝s͟͏͜ ̧͜t́o ͏҉t̶̡̛h̸͡e҉͘ b͠rink̡͠͞ ̢̢͟ǫ͏f̷͏ ̛͢In̢͜sa̸ǹ͞i̷͜ty̨͟͝.̨.͢.̴͟ ̧́A҉͜n̷͡d̸ ̵̀͏o̸̷nl̶y͡ w҉̶̵i҉t̵̨͝h͢͝ ̛͜a ̵tǫ̸u̸ch̷̕͡, ̶̢ơ̕͠f̸͝ ҉̵̛t̢͠͝r͟u̧͡҉th.҉.͜.̕ ́҉Ç̷a̧n̨͏̡ ͘͠͠t͟͏h̡͞ȩ͞ ͘w͘҉͘a̸̧l̛̕͞l҉͡ be̸ ́͢br̢o̴ke̛ǹ͟͡,̧ ̧͡͝a͏̨́n͞d̶ our҉ ̢t̷̵͜r̀́ue̷͠ ̷͢͟n̕͘͢a͘t͏̛ur̶e҉,̡ ͏͏b͟͡e̕ ͘s̢͏e͜͞t fr͢҉́e͏̕e̵.̨̛̕.̶̧.̛͢
-Tzeentch, Chaos god of Fear
Reply
:icondrakenhof:
Drakenhof Featured By Owner 5 days ago
Pure poetry
Reply
:iconthe-wild-geese:
the-wild-geese Featured By Owner Dec 26, 2016
holy shit is nightmareto moon da !!!!!!
Reply
:icontom117z:
tom117z Featured By Owner Edited Dec 26, 2016
Welp, this is the night bitches (Judeccans) die! XD
Reply
:iconshadowthehedgehog32:
shadowthehedgehog32 Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
I knew it. Glorious~
Reply
:icongundam1701:
Gundam1701 Featured By Owner Dec 26, 2016  Student Artist
....do it, Luna.
Reply
:iconfoldabotz:
foldabotZ Featured By Owner Dec 29, 2016  Hobbyist Photographer
Emperor Palpatine Cackle Icon "Do it..."
Reply
:iconlukeiwsof4:
LukeIWSOF4 Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
Take the it Luna; the let the nightmare show those foals who is master of the dark! Dark magic is needed now.
Reply
:iconmatmax426:
matmax426 Featured By Owner Edited Dec 26, 2016  Hobbyist Traditional Artist
I almost hear this evil wisp... 
Love 

Take this Luna! Take and control! Invaders must die Devilish 


Wait for more!
Reply
:iconjetpowerfie:
JetPowerFIE Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
This is getting absolutely fantastic.

Also, So many updates this week, I love it!
Reply
:icontehflah:
tehflah Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist Digital Artist
Perhaps Nightmare moon is an ally though, giving Luna the "right nudge" into action. Then again, Nightmare moon might just wanna moon it up. :la: Excellent page!
Reply
:iconpackardlebaron:
packardlebaron Featured By Owner Dec 26, 2016
TRIGGERED! (sorry I couldn't help it), and thanks Dracojay for all your hard work and I hope you had a merry Christmas!
Reply
:iconrushanbo:
Rushanbo Featured By Owner Dec 26, 2016
No Luna! Don't give in to the dark side!
Reply
:iconking-master75023:
king-master75023 Featured By Owner Dec 26, 2016
You gotta do whatever it takes to save those you love...

Even if it means relying on darkness once again, Luna.


(Loving this intense atmosphere so far!!!)
Reply
:iconmoonclaw01:
moonclaw01 Featured By Owner Dec 26, 2016
this is going to get interesting
Reply
:icondrakei:
Drakei Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
"Then prove it."


Explode la plz Explode la plz Explode la plz 
Reply
:iconjetpowerfie:
JetPowerFIE Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
:rofl:
Reply
:icontigreanpony:
tigreanpony Featured By Owner Edited Dec 26, 2016
Oh this will be good. I feel like this is Star Wars. "embrace the Darkside, so you can save your friends." What ever way you chose Luna just remember you are not alone. Lets see if light can push back the Darkness and create a balance again because right now Equestria is out of balance.
Reply
:icondeltaoblivion:
DeltaOblivion Featured By Owner Dec 26, 2016
To be or not to be! That is the question! X3
Reply
:iconp0p218:
p0p218 Featured By Owner Dec 26, 2016   Artist
do it
Reply
:iconequeto:
Equeto Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist
WOOOO! Luna if you are going to be again Nightmare Moon you must let first clear to her that you are who is in control now and not her!You are the real one Luna and not her!

It's the only option, you need to become a monster to defeat another monsters and bring the fear and the despair to the heart of the Judecans and their minions.....Only in this way can be saved Equestria and all everyone you love.
Reply
:iconcrusadier:
Crusadier Featured By Owner Dec 26, 2016
Hello darkness my old friend...
Reply
:iconxexpert2:
xexpert2 Featured By Owner Dec 26, 2016
Riku accepted darkness you can accept it too. DO IT.
Reply
:iconsaddust:
Saddust Featured By Owner Dec 26, 2016
The last few pages were awesome !
Reply
:iconxaq10r:
xaq10r Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist
Time and options...these are two things, dear Princess, that it would seem you are out of.
Reply
:iconshadow-ichigo:
Shadow-Ichigo Featured By Owner Dec 25, 2016
Sometimes... Using what is seen bad, can be turned to use for good
Reply
:iconmiragepotato:
MiragePotato Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist Artist
join the dark side to have a chance to save your friends
or take the risk of gather streng and hope you can save them with what is left
Reply
:iconblackhat6:
BlackHat6 Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist Digital Artist
No Luna! Do not give in!
Reply
:icontrixie-j-lulamoon:
Trixie-J-Lulamoon Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist General Artist
Now kiiiiiiiiiss!!! 

[Emoticon] ''Say Im Inaccurate Again, I Dare Ye.'' 
Reply
:iconblackfoxfurry7:
BlackFoxFurry7 Featured By Owner Dec 25, 2016
Aw yis Nightmare Moon.
Reply
:iconmacbow333:
Macbow333 Featured By Owner Dec 25, 2016
Don't give into the darkness, Luna!!!
Reply
:icondangercloseart:
DangerCloseArt Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist Digital Artist
Luna in the face of her greatest foe, both physical and emotional:

C4jt321 by DangerCloseArt  
Reply
:iconjarkes:
Jarkes Featured By Owner Dec 25, 2016
This is officially the FREAKIEST version of Nightmare Moon I've ever seen...
Reply
:iconrinalin321:
rinalin321 Featured By Owner Dec 25, 2016
kinda looks like nightmare and tantabus merged
Reply
:iconjetpowerfie:
JetPowerFIE Featured By Owner Dec 26, 2016  Hobbyist General Artist
What if they are the same, (like Tantabus is the residual presence of NMM) or if Luna incidentally somehow merged the two in the dark state of torment.
Reply
:icondarthtuk:
DarthTUK Featured By Owner Dec 25, 2016
I had a very similar talk with the girl in my basement...
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 25, 2016
Image Size
7.6 MB
Resolution
3000×4091
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
11,628 (19 today)
Favourites
268 (who?)
Comments
78
Downloads
72 (1 today)
×